Przedstawiciele litewskiej spółki Agrowill Group uważają 2011 r. za bardzo udany. W zeszłym roku spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie i pozyskała ponad 15 mln zł kapitału. Pieniądze przeznaczyła na nowe inwestycje i rozwój działalności, a to przełożyło się na zyski i zwiększone przychody spółki. W porównaniu z 2010 r., przychód spółki w ubiegłym roku, wzrósł o 25 proc. i wynosił około 56,6 mln LTL (74 mln zł), a zysk EBITDA zwiększył się o 45 proc. z 8,7 mln LTL (11 mln zł) w 2010 r. do 12,6 mln LTL (16 mln zł) w 2011 r.

Jak twierdzi Vladas Bagavičius, prezes zarządu Agrowill Group, na wzrost przychodów spółki duży wpływ miała zwiększona produkcja mleka, a także znacznie większe plony zboża i rzepaku niż w poprzednim roku.

- W 2011 r. łącznie sprzedaliśmy 13,7 mln kg mleka, a dzienna produkcja mleka od jednej krowy wynosiła 15,8 kg, co daje 12-procentowy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2011 r. wzrosła również produkcja roślin uprawnych. Łącznie zebraliśmy 11,5 tys. ton rzepaku, czyli o prawie 38 proc. więcej niż w 2010 r. Podobnie jest w przypadku pszenicy - w zeszłym roku wyhodowaliśmy 32 tys. ton tego zboża, czyli o 14 proc. więcej niż w 2010 r. – podsumowuje V. Bagavičius.

Dobre wyniki produkcyjne spółka zawdzięcza przede wszystkim przeprowadzonej modernizacji infrastruktury i sprzętu, podnoszeniu wydajności krów mlecznych oraz powiększeniu inwentarza żywego.

- Dzięki pozytywnym wynikom w 2010 r. oraz korzystnej sytuacji gospodarczej, w 2011 r. zdecydowaliśmy się na nowe inwestycje, na które łącznie przeznaczyliśmy około 4 mln LTL (5 mln zł) – dodaje prezes zarządu.

W 2011 r. zwiększyła się także o 15 proc. całkowita powierzchnia uprawianej przez Agrowill Group ziemi. Spółka nabyła 840 hektarów nowych gruntów i odzyskała 2 tys. hektarów  dzierżawionych wcześniej innej spółce. W tym roku Agrowill Group będzie uprawiać łącznie 22 tys. hektarów. Dodatkowo, dzięki modernizowanej sieci melioracji, spółka zakłada, że stan gruntów rolnych polepszy się, a potencjał produkcyjny zwiększy.

Zrealizowane inwestycje oraz korzystna sytuacja na rynkach rolniczych pozwalają zakładać, że wyniki Agrowill Group w 2012 r. także będą pozytywne.

Założona w 2003 roku Agrowill Group jest jednym z największych przedsiębiorstw zajmujących się pierwotną produkcją rolną nie tylko na Litwie, ale w całej UE. Spółka dąży nie tylko do osiągnięcia pozycji najbardziej nowoczesnego przedsiębiorstwa w swej branży, lecz wykorzystując korzyści skali pragnie sprawić, by wskaźniki ilości mleka od jednej krowy, ilości zboża z jednego hektara oraz ilości motogodzin jednej jednostki sprzętu były jednymi z największych w Unii. Osiągniecie tego celu jest możliwe przy właściwym planowaniu produkcji, wykorzystaniu posiadanej infrastruktury oraz obsłudze klientów zewnętrznych. Obecnie Agrowill Group skupia ponad 40 przedsiębiorstw, posiadających na własność lub dzierżawiących 32 tys. hektarów ziemi uprawnej, 250 000 m2 powierzchni w budynkach o różnorodnym przeznaczeniu, w których prowadzona jest działalność produkcyjna, dysponujących ponad 700 jednostkami różnorodnego sprzętu oraz posiadających ponad 2,6 tys. krów dojnych.

Najwięksi akcjonariusze AB Agrowill Group to: Vretola Holdings Limited, Volemer Holdings Limited, Linas Strėlis. Akcje spółki notowane są zarówno na wileńskiej, jak i warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.