• Mimo niepewnej sytuacji geopolitycznej i drożejących środków produkcji, rolnicy wciąż decydują się na nowe inwestycje.
  • Inwestycje w polskim rolnictwie są głównie finansowane z własnych środków finansowych.
  • Nie brakuje także dofinansowana np. ze środków unijnych, ale w tym przypadku kurs polityki rolnej na najbliższe lata uległ zmianie i promowane będą te inwestycje, które mają charakter prośrodowiskowy i poprawiający dobrostan zwierząt.
  • Więcej o inwestowaniu, a także Krajowym Planie Strategicznym dla nowej WPR mówiliśmy podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Relacje i wideo dostępne są w serwisie specjalnym

Sytuacja na rynkach światowych nie sprzyja nastrojom do inwestowania. Mariusz Dziwulski z PKO BP, podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, powiedział także o niepewnej sytuacji geopolitycznej wywołanej wojną na Ukrainie. 

Wojna na Ukrainie spowodowała szereg zawirowań na rynkach rolnych i w gospodarce. Mamy do czynienia nie tylko z niepewnością,  lecz także z reakcjami rynku, np. inflacją i rosnącymi stopami procentowymi. Stąd też aktywność inwestycyjna w polskich gospodarstwach rolnych nie jest tak wysoka jak miało to miejsce rok temu.

Rolnicy są bardziej ostrożni w inwestycjach

Duże znaczenie dla inwestycji ma więc sytuacja dochodowa. Rolnicy obecnie podchodzą do nich ostrożniej. Wciąż jednak mamy do czynienia z unijnym wsparciem inwestycji. Liczba podpisanych umów wskazuje na to, że spadek wydatków na sprzęt czy infrastrukturę w drugiej połowie 2022 r. będzie miał miejsce, ale nie będzie aż tak znaczący.

Jak mówi ekspert, w dalszym ciągu trzonem inwestycji w polskim rolnictwie są własne środki. Ważne są też oczywiście formy finansowania jak: kredyty, leasing czy wsparcie inwestycji środkami UE.

Nowy kurs WPR

- Obecnie Unia Europejska zmieniła trochę kurs wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych - zauważa ekspert z PKO BP. 

- W poprzednich okresach finansowania mieliśmy do czynienia ze wsparciem inwestycji podnoszącymi wzrost produktywności gospodarstw. Jeżeli popatrzymy na plan WPR na lata 2023-2027 i nasz krajowy plan strategiczny, to widać, że nastawienie jest bardziej prośrodowiskowe -  dodaje Dziwulski.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy z ekspertem z PKO BP.