- Jest to sytuacja nie do zaakceptowania. Presja związana ze spadkiem cen konsumpcyjnych ciąży na całym łańcuchu żywnościowym. Spadek cen produkcyjnych , któremu nie towarzyszy spadek kosztów produkcji, wywiera ogromny wpływ na dochody rolników, które spadły średnio o 12, 2 % w zeszłym roku. W niektórych przypadkach , prowadzi on do bankructwa rolników. Stwierdzono również, że agresywna konkurencja w zakresie cen ograniczała wybór konsumentów oraz powodowała zakłócenia w produkcji sezonowych produktów takich jak warzywa i owoce – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca.

Dlatego też, jak podkreślają przedstawiciele tych dwóch największych organizacji rolniczych na starym kontynencie, Komisja Europejska powinna zaproponować jeszcze w tym roku konkretne propozycje legislacyjne mające na celu poprawę łańcucha dostaw żywności. Komitety Copa-Cogeca wzywają też Komisję Europejską do zaproponowania środków, które pozwolą na zrównoważenie układu sił w łańcuchu żywnościowym oraz przyczynią się do jego lepszego funkcjonowania.

Źródło: farmer.pl