Od 2001 roku mamy w polskim prawie dopuszczoną elektroniczną formę składania urzędowych dokumentów. Ta forma obarczona została restrykcyjnymi wymogami, które wiążą się z opłatami.

Mianowicie, aby móc składać dokumenty, które będą autentyczne i wiarygodne oraz wyeliminują osoby trzecie podszywające się pod nas lub urząd, wprowadzono wymóg korzystania z elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Cena uzyskania takiego podpisu waha się w przedziale 200- 300 zł, a kolejne lata użytkowania to koszty rzędu kilkudziesięciu złotych.

W roku 2005 pojawiły się kolejne akty prawne, które wpłynęły na rozwój e-urzędu, a mianowicie ustawa o Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), która dotyczy między innymi każdej jednostki samorządowej. Ustawodawca nakłada na nie obowiązek upublicznienia poprzez internet wielu informacji o jej stanie i działalności, a także sposoby przyjmowania i załatwiania spraw. Urzędy do kontaktu z petentem posiadają też narzędzie zwane Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) (często też: skrzynką podawczą). Skrzynka ta przyjmuje bardzo różne postacie, od podania adresu e-mail, poprzez formularze zapytań, kończąc na profesjonalnym systemie generującym na podstawie formularzy gotowe druki do złożenia w danej sprawie.

W 2008 roku została uruchomiona Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (http://ePUAP.gov.pl), która dla każdego obywatela (od 2011 roku) daje możliwość założenia bezpłatnego Profilu Zaufanego. Profil ten w większości przypadków zastępuje kwalifikowany podpis elektroniczny w kontaktach z urzędem. Można go założyć na wymienionej witrynie lub też skorzystać z odnośników na stronach niektórych urzędów gminy. Potencjalna lista spraw, które można elektronicznie załatwić, przekracza pięćset.

Wymienione wcześniej rozporządzenia i narzędzia informatyczne dają duże możliwości uregulowania wielu kwestii w urzędzie gminy. Osoby przyzwyczajone do załatwiania spraw osobiście znajdą w BIP wszelkie informacje pozwalające na lepsze przygotowanie się przed osobistym odwiedzeniem urzędu. Oprócz podstawowych danych teleadresowych znajdziemy tu szczegóły organizacji urzędu i podziału spraw. Zamieszczone są szczegółowe dane o jednostce, takie jak: imię, nazwisko i stanowisko pracownika odpowiedzialnego za dany resort, numer telefonu, pokój i godziny przyjęć, a przede wszystkim zakres obowiązków przypisanych danemu stanowisku.

Kolejnym udogodnieniem jest poradnik interesanta, który opisuje i przedstawia warunki, jakie należy spełnić, chcąc załatwić sprawę w urzędzie. Ta część biuletynu jest przeważnie podzielona na kategorie, które grupują sprawy tematycznie podobne. Wchodząc w dany typ zagadnienia, otrzymamy Kartę informacyjną oraz formularz do wydruku i wypełnienia odręcznie. Karta informacyjna stanowi zestandaryzowane kompendium wiedzy na dany temat, podzielone na punkty. Zawarte są tu podstawy prawne z wymienionymi pozycjami ustaw oraz numerami i datami Dzienników Ustaw dotyczące danej kwestii. Jeżeli specyfika sprawy wymaga odwołania się do innych dokumentów, takich jak uchwały Rady Gminy, obwieszczenia, rozporządzenia ministrów, wszystkie odwołania do tych dokumentów znajdziemy w karcie informacyjnej. W kolejnych punktach odnajdziemy informacje (nr pokoju, adres e-mail) o stanowisku pracy właściwym do załatwienia sprawy. Karta zawiera też nazwy i numery wniosków, które należy złożyć. W części spraw wymagane są różnego rodzaju załączniki, te informacje są opisane w formie bardzo ogólnej i czasami nie dają pełnych informacji o tym, kto może nam wystawić dany rodzaj dokumentu. W przypadkach, kiedy nie musimy składać wszystkich dokumentów, a wystarczy samo ich okazanie, tę informację znajdziemy w oddzielnym punkcie. Każdy petent, przychodząc do urzędu, zawsze chce być jak najszybciej i najlepiej bezkosztowo obsłużony, informacje o czasie realizacji oraz opłatach są urzędowo z góry zdefiniowane, więc mamy możliwość dobrego zaplanowania naszych spraw. Czasami nie wszystko toczy się po naszej myśli i urząd odmawia pomocy, w takich sytuacjach karta informacyjna pomoże nam odwołać się od decyzji urzędników. W punkcie "tryb odwołania" oraz "uwagi" znajdziemy terminy, urzędy i sposób postępowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Po tego typu lekturze, która jest napisana prostym językiem (z wyjątkiem odniesień do aktów prawnych, które musimy odnaleźć w innym miejscu), każdy może już pójść do urzędu ze zrozumieniem dla całego przebiegu sprawy.

Informacje zawarte w BIP z pewnością będą przydatne nawet dla największego sceptyka korzystania z komputera.

Dla osób korzystających z komputera i sieci w szerszym zakresie wiele urzędów lepiej zinformatyzowanych umożliwia częściowe lub całkowite rozwiązanie problemu w sposób elektroniczny. W BIP lub ESP odnajdziemy odnośniki do plików, które mogą być wypełniane na lokalnym komputerze, a następnie wydrukowane lub przesłane do urzędu. To rozwiązanie nie zawsze jest dogodne, ponieważ jest tu wymagana co najmniej średnia umiejętność obsługi komputera. Jednakże jest dość popularne, przynajmniej ze strony urzędów udostępniających wzory dokumentów w tej postaci.

Rozwiązaniem najwygodniejszym, a zarazem najbardziej zaawansowanym od strony technologii informatycznych, jest elektroniczne generowanie formularzy. Posiadając elektroniczny Profil Zaufany, możemy w prosty sposób i bardzo szybko wypełnić formularz, który po chwili znajdzie się w sprawach do załatwienia urzędnika odpowiedzialnego za przebieg danego postępowania. Podobnie jak w sytuacji klasycznego biuletynu, przeglądając zagadnienia podzielone na kategorie, możemy odnaleźć odnośnik, który przekieruje nas do elektronicznego formularza sprawy. Elektroniczne wypełnianie formularza pozwala na weryfikację części błędów, jakie moglibyśmy popełnić przy tradycyjnym wypełnianiu odręcznie lub w edytorze tekstów. W sytuacji pominięcia pola formularza, które jest obowiązkowe, system automatycznie nas o tym powiadomi. W sytuacji niejasności informacji, jakie mamy wprowadzić, w większości tego typu systemów znajdują się podpowiedzi w formie opisowej dotyczące danego pola lub częściej całości formularza. Wypełniony poprawnie formularz zostaje opatrzony numerem sprawy, której przebieg możemy elektronicznie monitorować.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest też narzędziem do kontaktu urzędu z petentem załatwiającym sprawę w sposób elektroniczny.

Za pomocą jej otrzymamy potwierdzenie złożenia formularza wniosku sprawy, które ma moc równoważną z pieczęcią i podpisem otrzymywanym na dokumencie potwierdzającym odbiór. O pozytywnym załatwieniu sprawy dowiemy się też za pomocą skrzynki podawczej lub sprawdzając stan sprawy w specjalnym formularzu.

Kwestii, które mogą być uregulowane za pomocą formularzy elektronicznych, jest już bardzo dużo. Z pewnością wraz ze wzrostem zainteresowania i wykorzystania tego kanału informacji, pojawią się kolejne grupy spraw, które będziemy mogli wysłać do urzędu z domowego komputera.

Spraw związanych bezpośrednio z rolnictwem w urzędzie gminy jest stosunkowo niewiele, ale nie można tu rozdzielić spraw osobowych, socjalnych czy budowlanych do samego rolnika.

Powszechność wykorzystywania elektronicznego dostępu do urzędów, każdego szczebla zależy od wielu czynników. Najważniejszym jest istnienie rozwiązań informatycznych w urzędach, ten etap jest już realizowany od kilku lat. Z drugiej strony petenci muszą posiadać komputer z dostępem do internetu. Stan komputeryzacji obszarów wiejskich jest już zadowalający i ciągle ulega polepszeniu.

Rolnicy i osoby korzystające z urzędów muszą mieć świadomość i umiejętności takiego wykorzystania komputera.

Temu służą między innymi działania Farmera i programy szkoleń dofinansowywane z UE.