Dane płynące z raportu „Agro pod lupą” zaprezentowane przez Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) w zakresie barier rozwoju gospodarstw rolnych w części potwierdzają to co płynie z obserwacji treści komentarzy na portalu farmer.pl. W raporcie wśród głównych barier w prowadzeniu gospodarstwa wymieniane są: „wysokie koszty środków do produkcji rolnej” (powiedziało tak 88 proc. respondentów), „nieopłacalność produkcji niskie ceny skupu płodów” (68 proc.) oraz „niekorzystne warunki klimatyczne/ glebowe” (42 proc.) – nie sumuje się tych wyników. Wskazanie na pierwszym miejscu wypadło odpowiednio na poziomie 50, 17 i 19 proc. co daje łącznie 86 proc.!

Pozostałe przeszkody są przez rolników oceniane jako mniej uciążliwe. „Niemożność powiększenia areału upraw” (26 proc. wskazań), „skomplikowane procedury administracyjne” (18 proc.) i „duża konkurencyjność rynku” (14 proc.) - jest jeszcze znacząca, ale rzadko wymieniana na pierwszym miejscu. Respondenci spośród tych trzech barier na pierwszym miejscu wskazali tylko w wysokości 6, 2 i 2 proc.

Co ciekawe „źródła finansowania inwestycji w rolnictwie” znalazły się na siódmym miejscu z 9 proc. wskazaniem ogólnym i 1 proc. na pierwszym miejscu. Nie są też większym kłopotem – jak wynika z badania- „ograniczenia produkcji wynikające z przyjęcia przez Polskę założeń WPR” – 6 proc. ogólnych wskazań i 2 proc. na pierwszym miejscu.

Okazuje się, że nasi rolnicy nie mają problemów z „naborem pracowników do pracy w rolnictwie” – 6 proc. wskazań ogólnych i 1 proc. na pierwszym miejscu.

I na końcu prezentowanej przez EFL listy są: „system podatkowy” (5 proc. wskazań ogólnych i 1 proc. na pierwszym miejscu), „system ubezpieczeń społecznych rolników” (3 proc. wskazań ogólnych i 0 proc. na pierwszym miejscu) oraz „inne” – odpowiednio 1 proc. i 0 proc.

I to tyle z wyników badania (w części poświęconej tej tematyce) przeprowadzonego przez Martin & Jacob na zlecenie EFL. Analizując powyższe wyniki i zestawiając je ze wspomnianą wyżej lekturą komentarzy na naszym portalu, bazując na własnym odczuciu czyli oceniając subiektywnie, muszę powiedzieć, że jest to dość zbieżne. Po pierwsze w prezentowanym badaniu, na szarym końcu, problemem dla rolników jest obecny system podatkowy i ubezpieczenia społeczne rolników. I to się potwierdza w komentarzach do informacji o planach ich reformy, publikowanych na farmer.pl, które to pomysły w większości są przez rolników krytykowane i odrzucane, czyli akceptują rozwiązania obecnie istniejące. Po drugie wątek zbyt wysokich kosztów produkcji i zbyt niskich cen płodów jest równie silnie przez naszych czytelników podkreślany (podobnie jak w raporcie).

Badanie zostało przeprowadzone w grupie polskich rolników, prowadzących gospodarstwa rolne. Dobór próby ankietowanych odbył się według kryterium wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego, wyrażonego w wartości ESU (European Size Unit) o areale ponad 1ha UR. W okresie 17 czerwca – 16 lipca 2012 przeprowadzono 604 bezpośrednie wywiady (F2F), które były realizowane w miejscu prowadzenia gospodarstwa.