W trakcie spotkania poruszono między innymi problem monitoringu jakości mięsa napływającego do Polski oraz działań powołanej Komisji Porozumiewawczej. Rozmawiano również o dylematach związanych ze stosowaniem w produkcji pasz surowców modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz o problemie wytwarzania biopaliw.

Minister Sawicki poinformował o działaniach podjętych w celu stabilizacji sytuacji na rynku wieprzowiny oraz o stopniu realizacji wysuniętych przez Związek postulatów. Zapewnił również, iż w celu poprawy sytuacji dochodowej producentów żywca wieprzowego będzie stosował wszelkie instrumenty ekonomiczne pod warunkiem ich zgodności z prawem Wspólnotowym.

Źródło: MRiRW