Na wsi łatwiej o pracę dla mężczyzny niż kobiety. Efektem tego są dysproporcje w aktywności zawodowej. Podczas kiedy pracę ma ponad 64 proc. mieszkańców wsi, 53,4 proc. kobiet pozostaje bez zatrudnienia. Mieszkanki wsi najczęściej pracę podejmują w gospodarstwie lub u lokalnych przedsiębiorców. Kobiety także częściej pracują w niepełnym wymiarze godzin - aż 13,1 proc. kobiet aktywnych zawodowo pracuje na pół etatu.

- Prawdziwe bezrobocie na wsi dotyka częściej członków rodzin rolników niż samych rolników bezpośrednio. Wiele kobiet przez lata pozostaje bez pracy. Także dzieci rolników często mają problem ze znalezieniem pracy poza rolą - wyjaśnia Jarosław Zuzelski z Kliniki Szkoleń i Biznesu „Erazmus".

Dlatego też coraz częściej projekty szkoleniowe finansowane przez UE obejmują nie tylko rolników, ale także dzieci i małżonków. - Przez pewien czas ze szkoleń mogli korzystać tylko rolnicy, jednak rosnące zainteresowanie ze strony młodych mieszkańców wsi sprawiło, że dziś większość projektów EFS na wsi jest otwarta także dla członków rodzin rolnika - mówi Zuzelski.

Tak też jest z projektem „Zmiany nie bolą", na który mogą zgłaszać się rolnicy i ich domownicy z sześciu powiatów woj. śląskiego - zawierciańskiego, będzińskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, częstochowskiego. To w tych powiatach od lat notuje się najwyższe bezrobocie, które najczęściej uderza w kobiety. Dziś bez pracy pozostaje ponad 20 proc. mieszkańców śląskiej wsi - dane WUP Katowice.

- Wielu mieszkańców wsi myśli o podjęciu działalności pozarolniczej, zwłaszcza ludzie młodzi. Często na przeszkodzie stoją jednak zbyt niskie kwalifikacje. Takie projekty jak nasz mają wyrównać te szansę, otwierając mieszkańcom wsi drogę do pracy np. w mieście - mówi Zuzelski.

W ramach projektu bezpłatnie przeszkolonych zostanie 80 osób z sześciu powiatów: 40 osób zostanie objętych blokiem szkoleniowym „Specjalista ds. sprzedaży", a 40 kolejnych blokiem szkoleniowym „Wykwalifikowany kierowca samochodu ciężarowego". - W ramach pierwszego bloku jego uczestnicy wezmą udział m.in. w bezpłatnym kursie prawa jazdy kat. B oraz w szkoleniu z zakresu obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office, zakończonym międzynarodowym egzaminem komputerowym. Otrzymają też kompletną wiedzę, niezbędną do pracy w zawodach przedstawiciela handlowego czy agenta ubezpieczeniowego. Uczestnicy drugiego bloku szkoleniowego odbędą bezpłatny kurs prawa jazdy kat. C, uzupełniony szkoleniem z zakresu nauki języka angielskiego - tłumaczy Zuzelski.

Do udziału w projekcie można zgłaszać się do 15 lipca 2011. Więcej: www.ksberazmus.pl/