Do udziału w obradach zostali zaproszeni również rolnicy z Ukrainy. Samorządy rolnicze uczestniczyć będą także w zorganizowanej 23 marca w Brnie międzynarodowej konferencji po tytułem ,,Wspólna polityka rolna – takie same warunki dla wszystkich'' oraz zwiedzą miejscowe Centrum Wystawiennicze gdzie będą miały miejsce XI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej TECHAGRO 2010 ( 21 – 25 marca) .

W tym roku wiodącym tematem największej targowej imprezy rolniczej w Czechach będzie biomasa. Organizatorzy zaplanowali z związku z tym szereg seminariów podczas, których specjaliści z Czech , Niemiec i Austrii opowiadać będą o sposobach pozyskiwania i wykorzystania biomasy jako alternatywnego źródła energii. Część seminaryjną uzupełni ekspozycja firm zajmujących się biomasą.

Źródło: farmer.pl