Seminarium adresowane jest do doradców rolnych zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu metody Leader w rozwoju obszarów wiejskich.

Celem seminarium jest zainicjowanie procesu doskonalenia doradców rolnych w zakresie metody Leader i jej znaczenia w realizacji działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Program seminarium obejmuje 6 godzin dydaktycznych, w tym 4 godziny wykładów i 2 godziny przeznaczone na czat i forum. Spotkania z autorami wykładów odbywać się będą bezpośrednio po każdym wykładzie. Seminarium zostanie przeprowadzone na stronie www.leaderatorium.pl w godzinach od 8.00 do 14.15. Program seminarium obejmuje następujące moduły tematyczne:
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 a Wspólna Polityka Rolna
2. Rozwój obszarów wiejskich podejściem Leader
3. Istota, cele, zasady, podejścia Leader
4. Leader na Spiszu i okolicy – studium przypadku

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego