Chodzi o przyznanie budżetowych pieniędzy na składkę za przynależność pięciu polskich organizacji związkowych do COPA- COGECA oraz pokrycie kosztów ich działalności na unijnym forum. Z dotacji ponadto będą mogły być finansowane koszty analiz i ekspertyz, przygotowanie i uzgadnianie stanowisk, współpraca między organizacjami rolniczymi.

Do COPA-COGECA należą: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona, Solidarność Rolników Indywidualnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Izby Rolnicze.

Projekt PSL przewiduje, że dotacja na ten cel wyniesie 3-5 mln zł rocznie. PiS chce natomiast, aby to było ok. 4 mln zł. W 2006 r. rolnicze związki dostały z budżetu około 3 mln zł, a rok później 2,73 mln zł.

Projekt PiS zakłada, iż zarządzanie środkami z budżetu będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach. Środki otrzymają Izby Rolnicze, które następnie przekażą je krajowym organizacjom należącym do COPA-COGECA.

PSL proponuje natomiast, aby pieniędzmi tymi zarządzał minister rolnictwa. Organizacje rolnicze miałyby składać wnioski o dotacje z dołączoną kalkulacją planowanych wydatków na działalność w UE.

Posłowie skierowali oba projekty do podkomisji, aby ta wypracowała jednolity projekt ustawy. Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak nie poparł żadnego z dokumentów.

COPA oraz COGECA to organizacje, reprezentujące interesy unijnych rolników i spółdzielców wobec Komisji Europejskiej i instytucji działających w Unii. COPA zrzesza 51 narodowych związków rolniczych, a COGECA - 32 organizacje spółdzielcze.

Źródło: PAP