Nowoczesne targowiska powstaną przy współudziale funduszy unijnych. Do projektu, polegającego na budowie, przebudowie, remoncie bądź wyposażeniu targowisk w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców, zgłosiło się 12 samorządów lokalnych: Janikowo, Pakość, Wąbrzeźno, Baruchowo, Czernikowo, Pruszcz, Kcynia, Więcbork, Lipno, Skrwilno, Śliwice oraz gmina i miasto Jabłonowo Pomorskie.

Nowoczesne targowiska mają być utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, elektronergetycznej i kanalizacyjnej, wyposażone w miejsca parkingowe, sanitariaty oraz odpływ wody deszczowej. Połowa stanowisk powinna być także zadaszona. Zadaszone stoiska powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej. Miejsca handlowe mają być podzielone na sektory, z czego przynajmniej połowę mają zajmować stoiska z produktami rolno-spożywczymi.

- Tworzenie takich targowisk ma pomóc w skróceniu łańcucha pośredników między producentem a konsumentem. Dzięki nim mieszkańcy regionu będą mieli możliwość zakupu świeżych i tańszych wyrobów, a lokalni wytwórcy łatwiej znajdą nabywców swoich produktów – powiedział Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie na projekt jest realizowane w zakresie rządowego programu „Mój rynek”, a pieniędzmi na ten cel dysponują samorządy województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.