Nie ma w naszym kraju instytutu branżowego działającego na rzecz przemysłu mleczarskiego. Jedyna jednostka badawczo rozwojowa - Instytut Mleczarstwa, zakończyła działalność w 2006 r. Inwestorzy zagraniczni mają w swoich strukturach organizacyjnych komórki badawcze. Firmom rodzimym – szczególnie małym i średnim, brakowało zaplecza naukowego. Lukę tę już wkrótce ma wypełnić Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego który ma zamiar powołać do życia Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol.

W skład Instytutu wchodzić będzie laboratorium badawcze z pracowniami: fizykochemiczną, mikrobiologii, bakteriologii, ochrony środowiska, pasz, opakowań, reologii, analiz instrumentalnych oraz sensorycznych. Drugim pionem naukowym będzie pracownia technologiczna i zakład pilotowy. W chwili obecnej trwa zakup nowoczesnej aparatury badawczej do poszczególnych pracowni.

Źródło: farmer.pl