Przede wszystkim La Boerenbond stara się poznać problemy rolników, zrozumieć i, jeśli jest możliwość, pomóc. Tylko w skrajnych przypadkach reprezentowanie interesów spółdzielców kończy się strajkiem w Brukseli.

przed budynkiem spółdzielni

Autor: Michał Halemba

Opis: Przed budynkiem Spółdzielni Boerenbond

Organizacja, która dysponuje własnymi wydawnictwami oraz stroną internetową, szczególny nacisk kładzie na działalność informacyjną: cykliczne szkolenia członków organizacji i konferencje. Działalność informacyjna jest ściśle związana usługami, jakie świadczy spółdzielnia na rzecz swoich członków: pomoc prawna, finansowa, księgowa oraz pomoc rolnikom popadającym w różne problemy.

La Boerenbond jest organizacją, która pełni potrójną funkcję: jest centralnym związkiem spółdzielczym, związkiem zawodowym rolników oraz reprezentuje przedsiębiorstwa, działające w różnych branżach rolniczych. Udział Spółdzielni La Boerenbond w poszczególnych sektorach rolnych: w produkcji mleka – ok. 50 proc.; owoce – warzywa – ok. 80 proc.; zboża – ok. 40 proc.; dostaw do środków (np. nasiona) ok. 30 proc.; najmniejszy udział jest w produkcji mięsa ok. 20 proc.

Prezentacja Boerenbond

Autor: Michał Halemba

Opis: Spółdzielnia wzbudziła ogromne zainteresowanie uczestników wyjazdu studyjnego

Paul Grass, który odpowiada w organizacji za region Flandrii, największy w Belgii pod względem powierzchni i mocy produkcyjnej. w którym znajduje ok. 65 proc. gospodarstw rolnych informuje, że przyłączenie nowych państw członkowskich do Unii w 2003 r. oraz wzrost oczekiwań społeczeństwa od mieszkańców obszarów wiejskich – to powody, dla których La Boerenbond angażuje się w tworzenie prawa.

Zwrócił też uwagę na wpływy spółdzielni w międzynarodowych organizacjach COPA – COGECA. Nie bez znaczenia jest również możliwość wpływania przez nią na sytuacje na rynku: wpływ na ceny oraz rekompensaty w formie funduszy unijnych.


Grass przedstawiła interesujące wyniki badań ankietowych, które zostały przeprowadzone wśród ludności europejskiej:

„Wymagania stawiane przed rolnikiem przez społeczeństwo europejskie” – pytani wskazywali:

55 proc. – wskazało, że jest to dostarczenie odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości żywności;
29 proc. – badanych wskazało ochronę środowiska oraz wysokiej jakości produktu;
22 proc. – dobrostan zwierząt;
21 proc. – poprawa jakości życia ludzi zamieszkujących obszary wiejskie.

Na pytanie: ”Jaką masz opinie na temat Wspólnej Polityki Rolnej”- ankietowani odpowiadali:
49 proc. – za;
26 proc. – ani dobra ani zła;
11 proc. – uważa to złą rzecz.

Na pytanie: „Czy pieniądze idące na WPR są”:
45 proc. – wystarczające;
24 proc. – nie mam zdania;
16 proc. – za dużo.

Chwila przerwy

Autor: Michał Halemba

Opis: Chwila przerwy przed kolejną prelekcją

Grassa uważa, że najważniejszą rolą La Boerenbond jako organizacji rolniczej, jest przeprowadzenie dyskusji - za pośrednictwem COPA – COGECA - jeszcze przed ogłoszeniem dyrektywy lub rozporządzenia regulującego interesy członków zrzeszonych w spółdzielni.

Mark Bastanny, przedstawiciel grupy AVEVE, poinformował o jej funkcjonowaniu w ramach spółdzielni La Boerenbond.

AVEVE jest dostawcą środków do produkcji dla rolnictwa i ogrodnictwa w Belgii. Jest ona obecna we wszystkich kluczowych sektorach rolnictwa.

AVAVE jest największą firmą spośród wszystkich, które należą do spółdzielni w Belgii. Głównym celem i misją grupy jest przynoszenie zysków.

100_7157.jpg

Autor: Michał Halemba

Opis: Z prawej Michał Halemba korespondent portalu famer.pl

Bastanny szczególne podkreśla, że grupa - jak każde normalne przedsiębiorstwo - faktycznie uczestniczy w grze rynkowej, ale również jako firma, która funkcjonuje w ramach spółdzielni, ma do spełnienia misję propagowania i szerzenia idei spółdzielczości. Cała grupa zatrudnia ok. 1500 osób. Obroty przedsiębiorstwa są szacowane na ok. 885 mln euro. Z całej Belgii, z 64 grup producenckich wybiera się 5 reprezentantów prowincjonalnych i wyłania się spośród nich dyrektora regionalnego, który uczestniczy w Radzie Dyrektorów firmy. W najbliższych latach grupa, aby zachować na rynku pozycję lidera zdecydowała się rozwijać innowacyjność, w związku z tym będzie przeznaczać 3 mln euro rocznie na rozwój i badania.