- To 115 tys. ha, na których pracuje 5200 osób – mały komponent o strategicznym znaczeniu - mówi Sławomir Pietrzak, wiceprezes ANR.

Spółki osiągają dobre wyniki.

- Chcemy być zającem, za którym pójdą inni – deklaruje Pietrzak.

Zdaniem wiceprezesa postęp biologiczny gwarantuje ekonomiczny, a to wymaga jeszcze w Polsce pracy. Zaledwie 35 proc. rolników zapytanych w Polsce o chęć zakupu materiału kwalifikowanego wykazuje zainteresowanie, podczas gdy w krajach Beneluksu 70 proc. sięga po taki zakup. Na innowacje w Polsce średni nakład na 1 mieszkańca wynosi 20,3 euro, podczas gdy w UE-22 jest to aż 61,2 euro.

Sławomir Pietrzak nie przewiduje bliskiej prywatyzacji  tych spółek: - Prywatyzacja uwzględnia potrzeby rynku. Brak chętnych na zakup trzech spółek wskazanych obecnie do prywatyzacji.