Najwięcej przedsięwzięć – 10 - nagrodzono w kategorii rodzinnej, w kategorii zespołowej - jedno, nagrodzono też 4 inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Bożenna Łęcka-Mularczyk, przewodnicząca Rady Programowej konkursu z CDR w Brwinowie, od początku zasiadająca w jury, jest zadowolona z tegorocznego poziomu imprezy.

- Konkurs ogólnopolski „Sposób na Sukces” ma już tradycję i miejsce wśród innych konkursów promujących przedsiębiorczość na wsi - mówi. - W tegorocznej edycji wybór jury był wyjątkowo trudny, gdyż co roku wzrasta poziom zgłaszanych przedsięwzięć. Szeroka formuła konkursu sprawia, że w gronie laureatów znajdują się bardzo różnorodne przedsięwzięcia, dotyczące turystyki, przetwórstwa rolno-spożywczego, parków rekreacyjno-edukacyjnych czy też wdrażania innowacyjnych technologii.

Trzeba pamiętać, że każdy z sukcesów i każde z nagrodzonych przedsięwzięć ma wymiar osobowy.

- Istotna jest też historia rozwoju tych przedsięwzięć, która pokazuje charyzmę liderów, którzy je uruchamiają. Te przedsięwzięcia są przykładami modelowych rozwiązań, stanowiących przykład dla osób szukających pomysłu na podjęcie własnej działalności na wsi – ocenia Bożenna Łęcka-Mularczyk i zapowiada: - Przyszły rok będzie szczególny – podsumujemy 15 lat konkursu, będzie okazja do spotkań, wymiany doświadczeń i pomysłów między laureatami konkursu oraz analizy barier w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Uroczyste wręczenie nagród 20 maja w Pałacu Prezydenckim.