To niemałe grono – do konkursu w tym czasie zgłoszono ponad tysiąc przedsięwzięć, nagrodzono ponad 300. W Radzie Konkursu zasiadało ponad 70 osób.

Nie zmienia się jedno – chęć wyszukania osób, które znalazły sposób na takie ułożenie własnego życia, aby mogło być dla innych przykładem i otuchą.

- Ideą konkursu od początku miało być wyłanianie najbardziej nowatorskich przykładów przedsiębiorczości rolniczej i ich szerokie upowszechnianie w celu inspirowania innych mieszkańców wsi do aktywnych działań – wspomina Maria Napiórkowska-Gzula, pomysłodawczyni konkursu.

Bo początki konkursu to czas niełatwy – okres przedakcesyjny niósł bezrobocie, zastój zwłaszcza na obszarach oddalonych od miast. Wtedy nagradzano głównie przedsięwzięcia dające pracę. Teraz większą wagę przywiązuje się do innowacyjności, podnoszenia jakości życia i stosowania prośrodowiskowych rozwiązań w prowadzonej działalności gospodarczej. Uczestnicy konkursu to także liderzy w swoich środowiskach.

- Myślę, że to co  jest szczególnie ważne, to fakt, że większość laureatów jest jednocześnie liderami w swojej społeczności - mówiła Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa. – Myślę, że to jest takie idealne połączenie – z jednej strony właśnie to promowanie przedsiębiorczości, pokazywanie jej w różnych odsłonach, z drugiej strony – jednak niezapominanie o tym aspekcie społecznym.

Jak zapowiedziała wiceminister, ministerstwo będzie nadal wspierać osoby przedsiębiorcze, oferować im różne formy dofinansowania i rozwijać przedsięwzięcia zorganizowane na obszarach wiejskich:

- Oczywiście zależy nam na tym, żeby mieszkańcy obszarów wiejskich mogli osiągać wyższe dochody, bo to jest – można powiedzieć – jeden z takich celów nadrzędnych, które my, także chociażby przygotowując „Polski Ład dla polskiej wsi”, przygotowaliśmy.

 

 

Doradcy motorem konkursu

Od początku głównym organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

To zwykle doradcy ze wszystkich ośrodków w kraju wyłaniają przedsięwzięcia, które są potem poddawane konkursowej ocenie.

- Ośrodki doradztwa rolniczego docierają przez doradców  nie tylko do tych podmiotów, które są już dłużej na rynku, ale również do początkujących, realizujących ciekawe przedsięwzięcia, jeżeli wpisują się w ideę konkursu oraz są otwarci na współpracę – podkreśla Damian Godziński, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego ODR w Olsztynie. – Udział w konkursie zakończony sukcesem to satysfakcja zarówno laureatów, jak i doradców, którzy ich zgłosili.

Katarzyna Boczek, zastępca dyrektora CDR w Brwinowie, widzi przyszłość konkursu:

- Zmienia się cały czas rolnictwo, zmieniają się oczekiwania klientów i dlatego my powinniśmy promować w takim kierunku, żeby tych przedsiębiorców pokazywać, których - i których produktów - ludzie szukają. I też po to, żeby innych inspirować tymi potrzebami, jakie kreujemy my sami, my – ponieważ my jesteśmy klientami tych przedsiębiorców. Widzę coraz większą kreatywność ośrodków doradztwa, które pokazują różne niekonwencjonalne rozwiązania i pokazują przykłady rozwiązań czasami niszowych, które znajdują swoje miejsce na rynku.

Jak podkreśla Katarzyna Boczek, doradcy pokazują przykłady, ale i możliwość finansowania działalności innowacyjnej prowadzonej na wsi.

 

 

Laureaci nie do pokonania

Na odwagę i wytrwałość osób, które zdecydowały się na rozwijanie przedsiębiorstw na wsi, wskazała Bożenna Łęcka, przewodnicząca Rady Programowej konkursu, współorganizująca konkurs od początku.

- Na wsi było i jest trudniej, młodzi odchodzą ze wsi. Wszystko zależy od osoby, która decyduje się uruchomić dane przedsięwzięcie. W ciągu dwudziestu lat konkursu wiele się zmieniło – są inne przepisy, jest możliwość uzyskiwania finansowania ze środków unijnych – ocenia. - Co jednak ważne, większość nagrodzonych firm trwa na rynku i trafia nawet do kolejnych pokoleń.

Osoby wyróżnione w konkursie - oprócz nagród i tytułu laureata, którym mogą promować swoją działalność – zyskują liczne kontakty, a także możliwość współpracy w grupach tematycznych tworzonych dla laureatów i uczestnictwa w szkoleniach. Formą nagrody jest też możliwość odbierania nagrody w Pałacu Prezydenckim lub Belwederze – od XII edycji konkursu (2012 rok) uroczystość wręczenia nagród objął bowiem patronatem Prezydent RP.

Niestety, pandemia ostatnio psuje te uroczystości. Obchody jubileuszu dwudziestolecia połączono w tym roku z ogłoszeniem listy nagrodzonych w XXI edycji.

Film poświęcony tegorocznym laureatom można obejrzeć na stronach CDR.

Więcej o tegorocznych laureatach:

„Sposób na Sukces” rozstrzygnięty 21. raz