Podczas spotkania dyskutowano o nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, o przyszłości rynku mleka, a także o wsparciu rolnictwa i obszarów wiejskich ze środków Unii Europejskiej. Największym zainteresowaniem cieszyły się zasady udzielania pomocy de minimis oraz przewidywane zmiany w zasadach otrzymywania płatności bezpośrednich.

Źródło: MRiRW