Szef resortu rolnictwa przedstawił najważniejsze problemy do rozwiązania. Dotyczyły one kwestii związanych z KRUS, kwotami mlecznymi, dopłatami do materiału siewnego, paliwa rolniczego oraz działalności związków rolniczych i grup producenckich. Wymieniono również poglądy na temat aktualnej sytuacji na rynku zbóż.

Przedstawiciele Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych zgodzili się, że należy utrzymać na dotychczasowym poziomie składki do gospodarstw rodzinnych o powierzchni do 50 ha. Opowiedzieli się za koniecznością takich zmian, które pozwolą płacić składkę do KRUS (w zależności od dochodów) tym rolnikom, którzy podejmują inną poza rolniczą działalność, np. w zakresie agroturystyki. Jednocześnie podnoszono kwestię wyeliminowania z systemu grupy osób, które jedynie dla skorzystania z niższej składki niż w ZUS-ie nabywają ziemię rolniczą. Postulowano także ustalenie progresywnych składek do KRUS dla gospodarstw od 50 ha wzwyż, uzależnionych od wysokości uzyskiwanych dochodów. Uczestnicy spotkania wskazywali także na różnice pomiędzy samorządem rolniczym, a syndykalnymi związkami zawodowymi rolników i wskazywali na konieczność konsultowania zmian ze związkami rolniczymi.

Źródło: MRiRW