Rozmawiano o historii i tradycjach związku. Minister wspominał lata osiemdziesiąte, kiedy to zakładał Związek Młodzieży Wiejskiej oraz Solidarność Rolników Indywidualnych w gminie Koronowo k. Bydgoszczy.

Młodych ludzi interesowały perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa. Mówiono o możliwościach i szansach jakie stwarza naszym rolnikom możliwość korzystania ze środków unijnych. Młodych ludzi najbardziej interesowały działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 dotyczące m.in. ułatwienia startu młodym rolnikom, rozpoczynającym samodzielne prowadzenie działalności rolniczej, oferujące wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności oraz umożliwiające dostosowanie produkcji prowadzonej w gospodarstwach członków grup producentów rolnych do wymogów rynkowych, poprzez wspólne wprowadzenie towarów do obrotu.

Podczas spotkania omawiano również propozycje zmian Wspólnej Polityki Rolnej.

Źródło: MRiRW