PRZEGLĄD PRASY: Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy, mogą być skierowani na staż zawodowy do rolnika – pisze Bożena Wiktoriańska. Stażysta może tam pracować przez okres nie przekraczający 12 miesięcy. Z takiej możliwości mogą też skorzystać bezrobotni absolwenci wyższych szkół, którzy nie ukończyli 27 lat. Muszą jednak rozpocząć staż w ciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej. 

Możliwość nauki zawodu w gospodarstwie rolnym umożliwia nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 176, poz. 1243), która weszła w życie 26 października.

Rolnicy już od dawna interesowali się, czy będą mogli przyjmować na staż bezrobotnych. Szkoda, że ustawa weszła w życie jesienią, czyli po zakończeniu sezonu w rolnictwie - mówi Stanisław Olender z Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.

Rolnicy pragnący skorzystać z takiej formy wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa rolnego muszą złożyć ofertę zatrudnienia w urzędzie pracy. Z takiej możliwości będą mogli korzystać właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzący tzw. działy specjalne produkcji rolnej (na przykład hodowlę gęsi). Nie ma przy tym znaczenia, jaki jest rodzaj tej produkcji. Staż można odbywać w gospodarstwach rolnych specjalizujących się zarówno w produkcji roślinnej lub zwierzęcej w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej.

Bezrobotny sam nie podpisuje umowy z rolnikiem. Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy odbywają się na podstawie umowy zawartej przez starostę z takim pracodawcą - mówi Violetta Kochanowska z Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego przysługuje stypendium w wysokości 140 proc. kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Od 26 października wynosi ono 753,62 zł (przed tym terminem kwota ta wynosiła 538,30 zł). W przyszłym roku ze środków Funduszu Pracy na stypendia dla bezrobotnych zostanie przeznaczone 1,45 mld zł.

Stypendia to kolejne ułatwienie dla rolników borykających się coraz częściej ze znalezieniem, zwłaszcza w czasie sezonu, pracowników. Od ubiegłego roku mogą bez zezwoleń zatrudniać w swoich gospodarstwach cudzoziemców zza wschodniej granicy.

Źródło: Gazeta Prawna