CIS powstało w 2013 r. Wyposażenie centrum dotowało województwo podkarpackie, ale potem samorządowy zakład budżetowy, jakim jest CIS, przestał być dofinansowywany i utrzymuje się z tego, co wypracowuje. W związku z tym wykonuje odpłatnie zadania zlecone przez instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa i osoby prywatne na terenie gminy Lubaczów.

To jedyna tak jednostka na terenie powiatu, pierwsza w województwie. I – jak zapewnia kierująca nim Agnieszka Ewa Furgała – efekty działalności są obiecujące: - Efekty społeczne przedsięwzięcia to podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przywracanie do pracy ludzi wykluczonych, zwłaszcza długotrwale bezrobotnych lub nie radzących sobie w życiu. W przyszłości działalność CIS wpłynie na poprawienie zachowań społeczności lokalnej, zachęci ludzi do powrotu do pracy, do zakładania własnej działalności gospodarczej, do myślenia innowacyjnego.

CIS działa w formie czterech warsztatów. To warsztat usług opiekuńczych – osoby uczestniczące w nim są przyuczane do opieki nad osobami schorowanymi, samotnymi; wykonują też odpłatne usługi na zlecenie osób prywatnych. Warsztat usług leśnych, utrzymania zieleni i usług porządkowych zajmuje się terenami zielonymi w gminie i świadczy usługi na zlecenie. Warsztat ogrodniczo-gastronomiczny prowadzi produkcję warzywniczo-ogrodniczą na potrzeby kuchni CIS – przyrządza posiłki dla uczestników warsztatów oraz usługi cateringowe dla szkół i osób prywatnych. Całości dopełnia warsztat rzemieślniczo-rękodzielniczy, wykonujący hafty i przeróbki, szycie na zamówienie, drobne usługi remontowe.

Inicjatywa ta pozwoliła zatrudnić 8 osób na czas nieokreślony, kilka na umowę zlecenie. Uczestników warsztatów jest 23.