Eksperci z Komisji Europejskiej oraz doradcy z Łotwy, Słowenii, Niemiec i Francji w trakcie obrad przedstawili swoje doświadczenia i pomysły. Natomiast Komisja przedstawiła niedawny raport podkreślający rolę systemów doradztwa rolnego (FAS) oraz pomysły na jego rozwój.

Przedstawiciel Łotewskiego Centrum Doradztwa Rolnego i Szkoleń mówił o trudnościach finansowych związanych z doradztwem finansowanym ze środków publicznych, a eksperci zgodzili się, że należy przeanalizować kwestie finansowania. Ekspert z IALB, organizacji zrzeszającej doradców w rolnictwie, przedstawił propozycje dla unijnego systemu certyfikacji jakości, który gwarantowałby jednolity poziom szkoleń dla doradców w UE. Mówiono również, że doradztwo rolne powinno być dobrowolnie wykorzystywane przez rolników.

- Doradztwo rolne sprawdziło się w przeszłości i mamy nadzieję na zwiększenie jego roli w przyszłości. FAS jest narzędziem pomagającym rolnikom dostosować się do unijnych przepisów dotyczących środowiska, bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt i powinno pomagać im w sprostaniu przyszłym wyzwaniom - mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Komitetów Copa - Cogeca.