Na Podkarpaciu program realizuje Agencja Rozwoju Regionalnego MARR z Mielca. Jak poinformowała Grażyna Gajek z mieleckiej Agencji, usługą w całym województwie podkarpackim objętych będzie 30 klientów.

- Od kilku lat w regionie obserwujemy rozwój przedsiębiorstw specjalizujących się w branży rolno-spożywczej. Pojawiło się dużo nowych firm, wiele z nich nie posiada jednak konkretnie sprecyzowanej strategii marketingowej, która pozwoliłaby na dostosowanie ich produktów do wymagań rynkowych i panujących trendów. Stąd nasza inicjatywa - dodała.

Usługa jaką proponuje m.in. mielecka agencja składać się będzie z trzech etapów. Pierwszy polegać będzie na przeprowadzeniu u mikro- i małego przedsiębiorcy audytu marketingowego. Drugi etap zakłada przygotowanie zindywidualizowanego planu marketingowego, a trzeci etap polega na pomocy przy jego wdrażaniu. Przedsiębiorca będzie mógł także skorzystać ze szkoleń z zakresu marketingu. Usługa jest bezpłatna.

Gajek podkreśliła, że zwiększenie roli marketingu jest w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej niezbędne do zdobycia i utrzymania pozycji na rynku. - Mamy nadzieję, że dzięki naszym działaniom, firmy te będą inwestować w badania rynku, aby poznać preferencje swoich klientów i ich wymagania, a marketing stanie się dla nich kluczowym elementem zarządzania - zaznaczyła.

Pilotaż prowadzony będzie do marca 2014 roku. Jeżeli usługa spotka się z zainteresowaniem przedsiębiorców, zostanie włączona w zakres usług systemowych świadczonych przez ośrodki Krajowego Systemu Usług. Budżet programu wynosi ponad 4,3 mln zł, pieniądze pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ośrodki KSU prowadzone są przez m.in. agencje, fundacje oraz placówki naukowe. Ich praca koordynowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.