Kierownik projektu "Wanoga od rolnictwa do turyzmu" (po kaszubsku wanoga oznacza wędrówkę), Łukasz Wysocki z Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy poinformował, że rekrutacja potrwa do 17 lutego. W II edycji planuje się przeszkolenie co najmniej 63 osób. W ub. roku w I edycji uczestniczyło 97 osób. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Programu Społecznego.

Wyjaśnił, że "projekt jest skierowany do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej związanej z turystyką wiejską". - Chodzi o przygotowanie oferty bardziej specjalistycznych usług dla turystów, np. organizowanie przejażdżek konnych i kuligów, spływów kajakowych czy też prowadzenie kuchni regionalnej - dodał.

Oferta jest skierowana do pełnoletnich mieszkańców powiatów kartuskiego i kościerskiego, ubezpieczonych w KRUS, z wykształceniem nie wyższym niż średnie. Preferowane są kobiety i osoby powyżej 45 roku życia.

Wysocki tłumaczy, że "założeniem projektu, w którym łącznie ma być przeszkolonych ok. 150 osób, jest danie rolnikom szansy na zdobycie nowego zawodu i dodatkowego źródła dochodów". Zwrócił uwagę, że "w powiatach kościerskim i kartuskim są niewielkie gospodarstwa, ale są one położone w najpiękniejszym regionie w Polsce".

Program szkoleniowy obejmuje łącznie ok. 200 godzin zajęć. Rozpoczyna go "kurs inspiracji", obejmujący zajęcia z zakresu rozwoju osobistego, autoprezentacji, pierwszej pomocy, obsługi komputera oraz wprowadzenia do turystyki wiejskiej.

Następnie specjaliści opracują indywidualny plan działania dla każdego uczestnika, po którym może on wybrać jeden z czterech kursów profilowanych. Do wyboru są: turystyka konna, kuchnia regionalna, rękodzieło pamiątkarskie oraz organizacja i prowadzenie aktywnych form wypoczynku.

Wysoki powiedział, że "w I edycji programu największym zainteresowaniem cieszył się kurs dotyczący kuchni regionalnej". Podkreślił, że spośród ponad 90 uczestników pierwszej edycji szkolenia kilkanaście osób zadeklarowało rozpoczęcie działalności gospodarczej, w której mogliby wykorzystać zdobytą wiedzę".

- Ale były też przypadki, że po tym kursie uczestniczki założyły Koła Gospodyń Wiejskich w swoich miejscowościach i z tego też się cieszymy - dodał.

Bezpłatne zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów, m.in. przez psychologa i doradcę zawodowego. Zdobyte kwalifikacje potwierdzane są zaświadczeniami. Dodatkowo uczestnicy mogą skorzystać też z indywidualnego doradztwa prawno-finansowego; otrzymują zwrot kosztów przejazdu oraz oferowana jest opieka nad dziećmi do 6 lat.

W najbliższych latach nie przewiduje się już organizacji podobnych bezpłatnych szkoleń.