O nominację na to stanowisko ubiega się Wiktor Szmulewicz - prezes Krajowego Związku Izb Rolniczych oraz senator Jerzy Chróścikowski - szef NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych.

COPA powstała w 1958 roku, skupia obecnie 60 organizacji rolniczych z krajów UE oraz 36 organizacji partnerskich. Jej celem jest dbanie o interesy rolników i reprezentowanie ich wobec Komisji Europejskiej. COPA ściśle współpracuje z rolniczymi organizacjami spółdzielczymi skupionymi w COGECA.

Kierownictwo COPA składa się w sześć osób. Według Szmulewicza, jedno miejsce, wiceprezydenta organizacji, przypadnie Polsce.

W pracach COPY-COGECA bierze udział sześć polskich organizacji: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona, "Solidarność" Rolników Indywidualnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Izby Rolnicze oraz związek zawodowy "Ojczyzna". Jak powiedział Szmulewicz, poza "Solidarnością" RI, wszystkie popierają jego kandydaturę.

"Gdyby z Polski był tylko jeden kandydat, to zgodnie z uzgodnieniami, nie byłoby głosowania na sali" - wyjaśnił Szmulewicz. Dodał, że osoba ta miałaby rekomendację, co oznacza automatyczny wybór do prezydium.

Chróścikowski powiedział, że jego kandydaturę zgłosiły związki zawodowe, które reprezentuje.

"Każda organizacja ma prawo zgłoszenia kandydatów, na razie nie wiadomo, w jaki sposób zostaną wybrane władze, czy w formie negocjacji, czy poprzez głosowanie" - powiedział Chróścikowski.

Zdaniem przewodniczącego "Solidarności" RI, nie ma gwarancji, że we władzach COPY znajdzie się Polak. Dodał, że to wszystko zależy od ustaleń, które prawdopodobnie odbędą się po świętach.

Źródło: PAP