Jak pisze „Rzeczpospolita”, targowiska nie są sposobem na rozwiązanie problemów rolników. Uważa tak Dominik Wożniak z grupy producenckiej Mozowia Fruits, którego cytuje gazeta: - Regionalne targowiska nie spełnią swojej roli. Rolnicy szukają dużych odbiorców, a nie lokalnych bazarów.

Podobną opinię ma Leszek Dereziński, prezes Federacji Związków Pracodawców–Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa targowiska mogą obniżyć ceny i zwiększyć sprzedaż.

„Rzeczpospolita” przypomina, że z danych GUS wynika spadek liczby producentów żywności, spadła produkcja trzody, ubywa producentów mleka.

Gazeta cytuje prezesa ARR Władysław Łukasika, który widzi w rozwoju rynków lokalnych radę na koncentrację handlu, która wypycha z rynku małych producentów, którzy nie są partnerami dla sieci.