Wszyscy obecni w Sejmie posłowie głosowali za przyjęciem zmian w ustawie.

Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie kryteriów wpisów na listę produktów tradycyjnych. Oznacza to, że na tę listę nie będą wpisywane produkty, które pomimo wytwarzania od minimum 25 lat, nie mają jednak związku z polską kulturą i tradycją.

Ubiegając się o wpis na listę, producent będzie musiał dołączyć informację o produkcie oraz jego historii. Np. za produkt tradycyjny nie może być uznany oscypek produkowany na Mazowszu.

Jak wyjaśnił wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak, resort popiera wytwarzanie produktów regionalnych, gdyż stwarzają one możliwości rozwoju dla gospodarstw rodzinnych i rozwój małej przedsiębiorczości na wsi. Poinformował, że na przygotowanie wniosku producent będzie mógł otrzymać do 15 tys. zł, będą także pieniądze na promowanie takiego produktu. Obecnie na liście znajduje się 546 produktów.

Nowe przepisy zakładają, że Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych będzie jedynie nadzorował kontrolę zgodności procesu produkcji ze specyfikacją. Będą ją wykonywały prywatne jednostki certyfikujące lub wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Takie rozwiązanie ma zagwarantować producentom rolnym powszechny dostęp do kontroli i zapewnić możliwie niskie ceny za usługi kontrolne. Minister rolnictwa w rozporządzeniu ma określić wzór świadectwa jakości handlowej potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktów rolnych ze specyfikacją.

Źródło: PAP