Głównym celem szkoleń było przekazanie wiedzy z dziedziny budowania markowego produktu turystyki wiejskiej, jego sieciowania i promocji z wykorzystaniem możliwości jakie tworzy PROW 2007-2013. Wzięli w nich udział przedstawiciele różnych środowisk zawodowych i społecznych, uczestniczących w różnych formach turystyki na obszarach wiejskich.

W wyniku zajęć warsztatowych zostały opracowane sieciowe produkty turystyki wiejskiej i na ich bazie opracowano programy turystyczne, które poddane procesowi komercjalizacji mogą zostać wprowadzone na profesjonalny rynek usług turystycznych. Opracowane programy w liczbie ponad 40 zostaną zaprezentowane na stronie intranetowej w formie zakładki na witrynie administrowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - informuje CDR Kraków.