O tytuł mogli się ubiegać przedsiębiorcy, którzy wcześniej uzyskali już tytuł "Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP", a ich wyniki są na poziomie europejskim. Lucjan i Grzegorz Kurowscy - ojciec i syn - są właścicielami firmy założonej w 1960 r., która zajmuje się produkcję krzewów i roślin ozdobnych. Obecnie w szkółce znajduje się ok. 2 tys. gatunków i odmian drzew. 70 proc. produkcji wysyłane jest na eksport, głownie do Rosji i na Ukrainę.

Dziewięciu laureatom konkursu przyznano tytuł "Wzorowego Agroprzedsiębiorcy 2011". Są to: Ireneusz Dymarski - dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach zajmującego się hodowlą bydła; Paweł Krajmas - dyrektor Zakładu Mięsnego Jasiołka w Dukli; Arkadiusz Nowicki - prezes firmy Metalbud-Nowicki w Rawie Mazowieckiej produkującej maszyny dla przetwórstwa mięsa; Felicjan Pikulik - prezes Stadniny Koni w Dobrzyniewie; Elżbieta i Wojciech Pysiak - właściciele gospodarstwa rolnego i przydomowej masarni w Zdziechowicach; Elżbieta i Sławomir Wiesiak, właściciele firmy cateringowej Janex w Warszawie; Andrzej Wiśniewski - rolnik ze Sławkowa, Mieczysław Zaremba - prezes Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego Bądecz oraz Stanisław Zymon - właściciel Szkółki Krzewów Ozdobnych w Tłokini Wielkiej.

Tytuł "Promotor Agrobiznesu RP 2011" przypadł prezesowi Banku Spółdzielczego w Dusznikach Wojciechowi Jujeczce oraz dyrektorowi Instytutu Ochrony Roślin Markowi Mrówczyńskiemu.

"Agroprzedsiębiorcą RP Wszechczasów" został prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej Kazimierz Śnieżek. Tytuł ten może dostać osoba działająca w branży żywnościowej, która otrzymała wcześniej tytuł wybitnego agroprzedsiębiorcy i pracuje w zawodzie ponad 50 lat.

Celem konkursu jest nagradzanie przedsiębiorców rolnych, którzy mają znaczące dokonania w prowadzonych przez siebie agrofirmach. Organizatorem konkursów jest redakcja magazynu "Agro". Konkursowi patronował w tym roku wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak i minister rolnictwa Marek Sawicki.