Broszura, której wydawcą jest urząd marszałkowski woj. opolskiego, zawiera zwięzłe omówienie obowiązujących obecnie przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych, które określają warunki oraz formy prowadzenia działalności w ramach tzw. dostaw lub sprzedaży bezpośredniej czy działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Są w niej również zasady obowiązujące gospodarstwa agroturystyczne przygotowujące posiłki gościom, a nawet informacje np. o obowiązkach podatkowym organizacji takich, jak koła gospodyń wiejskich, komitety rodzicielskie czy rady parafialne organizujące incydentalną sprzedaż produktów żywnościowych na festynach.

Odpowiedzialny za rolnictwo członek zarządu woj. opolskiego, Antoni Konopka wyjaśnił, że poradnik to odpowiedź na to, co dzieje się na rynku żywności tradycyjnej i lokalnej. Wzrasta świadomość konsumentów, którzy coraz częściej szukają takiej żywności, a więc powstaje nisza dla małych, rodzinnych gospodarstw rolnych, które mogłyby takie wyroby oferować i pozyskiwać w ten sposób dodatkowe źródło dochodu.

- Często jednak potencjalny producent z powodu istniejących w jego ocenie barier prawnych, niezrozumienia lub złej interpretacji przepisów, nie podejmuje się prowadzenia takiej działalności - wyjaśnił Konopka. I dodał: - Poradnik ma ułatwić podjęcie takich wyzwań i przybliżyć bezpieczne zasady produkcji i sprzedaży żywności regionalnej.

Kilkudziesięciostronicową broszurę, prócz specjalistów z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi opolskiego urzędu marszałkowskiego, opracowywali także pracownicy takich opolskich instytucji jak sanepid, inspekcja weterynaryjna, inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, urzędu skarbowego, urzędu kontroli skarbowej, KRUS czy Związku Rolników Śląskich. Poradnik ma się ukazać - w wersji papierowej i elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego - jeszcze w tym roku.

Przygotowywaną już do wydania treść broszury omówiono podczas spotkania zorganizowanym przez samorząd woj. opolskiego. Kierownik Referatu Orzecznictwa Podatkowego w I Urzędzie Skarbowym w Opolu Agnieszka Wrześniewska-Urbaniak podkreśliła, że w broszurze umieściły informacje wszystkie instytucje, z którymi styka się rolnik rozpoczynający lub prowadzący już działalność gospodarczą. "Przeciętnemu rolnikowi może być trudno czytać ustawy. Pisząc tę broszurę staraliśmy się ująć wszystkie najważniejsze zagadnienia w sposób przystępny" - zapewniła Wrześniewska-Urbaniak.

Przedstawicielka urzędu skarbowego zwróciła uwagę, że broszura będzie z czasem wymagała aktualizacji. - Prawo ewoluuje, w każdej dziedzinie. Od stycznia np. wchodzą nowe przepisy dotyczące podatku VAT. Tymczasem poradnik dotyczy stanu prawnego na dziś. Trzeba pamiętać by te zmiany śledzić i uwzględniać - mówiła.

Maria Jeznach z opolskiego sanepidu przyznała, że do inspekcji sanitarnej trafia sporo zapytań od rolników o to, jakie wymogi trzeba spełnić, by zacząć produkować żywność. Prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych Danuta Bajak zastrzegła, że niezależnie od publikacji poradnika, powinni być doradcy, u których rolnicy mogliby na bieżąco konsultować kwestie prowadzonej lub zakładanej działalności czy zmieniających się przepisów.

Poradnik dla producentów rolnych ma się ukazać w nakładzie ponad tysiąca egzemplarzy a także być dostępny na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego. Ma się na niej znaleźć także zakładka, w której będzie można zgłaszać uwagi i pytania. - Chcielibyśmy na bieżąco odpowiadać na zapytania i zapotrzebowanie na informację w tym zakresie - dodał Konopka.

Koszt opracowania i wydania poradnika - ok. 10 tys. zł - sfinansowany będzie ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.