ARiMR przypomina, że taki dokument mogą dostarczyć tylko rolnicy będący członkami tzw. uznanej organizacji producentów owoców i warzyw lub wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw. Dopłaty dotyczą tylko producentów malin i truskawek.

Umowa "Zobowiązanie do dostarczenia" musi być zawarta między rolnikiem lub grupą producencką, a zatwierdzonym przez ARiMR przetwórcą owoców miękkich lub organizacją skupową.

Musi ona zawierać takie informacje jak: nazwiska i adresy stron umowy, dane rolników, odpowiednie gatunki (maliny lub truskawki) oraz powierzchnie zarezerwowane pod uprawę każdej z tych roślin, numer identyfikacyjny rolnika ubiegającego się o przyznanie przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich.

Agencja zaznacza, że ewentualne brakujące w dokumencie dane mogą być uzupełniane jedynie do końca lipca.

Źródło: ARiMR/PAP