- Unijne przepisy muszą opierać się na wiarygodnych dowodach naukowych oraz ocenie wpływu biorącej pod uwagę koszty społeczno – ekonomiczne i skutki dla przemysłu i handlu. Najważniejsze są konsultacje z głównymi podmiotami danego sektora. Komitety Copa – Cogeca uważają, że przepisy unijne muszą być właściwie stosowane w Unii Europejskiej, ale że te restrykcyjne wymagania w dziedzinie dobrostanu zwierząt muszą również obowiązywać dla importu spoza UE – mówił Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Ponadto Komitety Copa – Cogeca popierają strategie podziału kosztów, tak aby koszty wyższych standardów w dziedzinie dobrostanu zwierząt zostały rozłożone na wszystkich uczestników łańcucha żywnościowego, w tym konsumentów. Dlatego też Copa – Cogeca wzywa także unijnych polityków do zapewnienia lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności .

 Źródło: farmer.pl