Umowę o utworzeniu klastra podpisały: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna oraz sześć spółek z Warszawy i okolic Olsztyna, zainteresowanych wzrostem produkcji tzw. zielonej energii.

Jak poinformował prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Andrzej Koniecko, klaster będzie specjalizować się w biogazowniach rolniczych i fotowoltaice, czyli urządzeniach przetwarzających energię słoneczną.

Zdaniem prezesa zawarcie porozumienia korporacyjnego ma umożliwić kompleksową realizację inwestycji bioenergetycznych, począwszy od przygotowania dokumentacji projektowej, po wykonanie i serwis urządzeń.

- Mamy potencjalnego partnera, który kończy dopracowywać technologię małej biogazowni rolniczej i chce wejść do naszego klastra. Dzięki temu będziemy produkować większość urządzeń na Warmii i Mazurach, zamiast sprowadzać je jak dotąd z Niemiec - powiedział Koniecko.

Powiązanie korporacyjne firm i instytucji ma pomóc w zdobywaniu środków unijnych na wspólne przedsięwzięcia. Udział olsztyńskiej uczelni zapewni transfer technologii, doradztwo i szkolenia specjalistów. Uniwersytet liczy na rozbudowę infrastruktury badawczej, w tym laboratoriów i centrów szkoleniowo-demonstracyjnych.

Celem klastra jest wzrost wykorzystania w regionie źródeł odnawialnych, głównie przez projektowanie i montaż małych instalacji na biomasę. Umowa zakłada tworzenie "inteligentnych" systemów zasilania osiedli w energię cieplną. Ma także doprowadzić do rozwoju technologii odzysku biomasy z produkcji rolniczej oraz odpadów komunalnych i przemysłowych.

W skład grupy założycielskiej Klastra Energia i Środowisko weszły - poza uniwersytetem i regionalną agencją energetyczną - warszawskie spółki AAT Biogas Polska i Silo-System, a także Techpal, Budex i Elektrykos z woj. warmińsko-mazurskiego oraz olsztyńskie przedsiębiorstwo Przem-Gri, które jest koordynatorem przedsięwzięcia.