Brazylia jest największym światowym producentem i eksporterem cukru oraz producentem bioetanolu z trzciny cukrowej.

Produkcja trzciny cukrowej w Brazylii w kampanii 2007/2008 szacowana jest na 476 mln ton, czyli o 48 mln ton więcej (+11%) niż w ostatniej kampanii. Powodem tego wzrostu jest większa powierzchnia upraw i lepsze warunki klimatyczne.

Brazylia jest największym światowym producentem i eksporterem cukru i bioetanolu pochodzącego z trzciny cukrowej.

Produkcja cukru przewidziana na poziomie 32,1 mln ton (+ 2%), bioetanolu – 20,7 mln litrów (+ 16%). Większa produkcja bioetanolu jest wynikiem zwiększonego popytu - przede wszystkim na krajowym rynku oraz niskimi cenami cukru.

Źródło: Agrodigital