Tematem tegorocznego kongresu była "Transformacja rolnictwa - między polityką, nauką a konsumentem". Poza obradami plenarnymi i posterowymi, zorganizowano także wizyty w przedsiębiorstwach przetwórczych, gospodarstwach i centrach badawczych.

- Wyniki dyskusji jakie się odbyły, prezentacji jakie zostały przedstawione są pożyteczne dla wszystkich uczestników i spotkały się z żywym zainteresowaniem - powiedział profesor Edward Majewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, przewodniczący komitetu organizacyjnego IFMA w Polsce.