(...) - Staram się już 18 lat o legalną produkcję śliwowicy w naszych gospodarstwach. Może razem z innymi coś wskóram - mówi Franciszek  Młynarczyk.

(...) Sadownicy z Łącka od dziesiątek lat pędzą słynną na całym świecie śliwowicę. Chcieliby ją wytwarzać legalnie we własnych gospodarstwach, ale poza obowiązującym systemem podatkowym. Wysoką akcyzę proponują zastąpić zwykłym podatkiem rolnym. (...)

Starania Łącka o zmianę przepisów wspierają małopolscy parlamentarzyści, m.in. poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Wiesław Woda i senator Prawa i Sprawiedliwość Stanisław Kogut. Niedawno międzyresortowy zespół opracował projekt szczegółowych rozwiązań. Znalazła się tam propozycja umieszczenia produkcji śliwowicy i innych tradycyjnych trunków poza składem podatkowym, o ile nie przekraczałaby ona 1000 litrów rocznie. Zwolnienie od akcyzy dotyczyłoby wyłącznie przydomowych gorzelni. Przemysłowe wytwórnie nadal płaciłyby akcyzę.

Źródło: Metro