Z raportu GUS wynika, że łączna produkcja warzyw gruntowych w tym roku wyniesie przeszło 4,2 mln t. Jest to o 5,4 proc. wyższy wynik w stosunku do ubiegłego roku. Szacuje się również, że jest to o 7,6 proc. niższy wynik od średnich zbiorów w latach 2006 - 2010.

Przewiduje się, że zbiory większości warzyw gruntowych będą wyższe w porównaniu do roku ubiegłego. Jedynie zbiory warzyw ciepłolubnych mogą być nieznacznie niższe, co wynika z częstym występowaniem chorób grzybowych.

Produkcja pozostałych warzyw gruntowych wyniesie w bieżącym roku około 768 tys. t. Jest to wynik o 9,3 proc większy od ubiegłorocznej produkcji , ale o 2,5 proc mniej od średniej produkcji z lat 2006 - 2010.

Wstępne szacunki pokazują, że łączna produkcja kapusty wyniesie niespełna 1,1 mln t, czyli. o 8,4 proc więcej niż w roku ubiegłym, ale o 11,6 proc mniej od średniej produkcji z lat 2006 - 2010.

Produkcję kalafiorów szacuje się na ok. 245 tys. ton. Zbiory będą o 16,5 proc wyższe od ubiegłorocznych oraz o 11,2 proc wyższe od średniej z lat 2006 -2010.

Tegoroczna produkcja cebuli wyniesie ok. 575 tys. ton. Są to o 4,4 proc wyższe zbiory względem słabych jakie występowały w ubiegłym roku, ale o 11,4 proc niższe od średniej produkcji w latach 2006-2010.

Produkcję marchwi jadalnej wstępnie szacuje się na ponad 746 tys. t. Z danych wynika, że jest to nieznacznie wyższy wynik w stosunku do produkcji z roku ubiegłego, ale o 12,5 proc mniej od średnich zbiorów z lat 2006 -2010.

Zbiory buraków ćwikłowych ocenia się na 314 tys. t. Jest to o 5,3 proc więcej niż średnia ubiegłorocznych zbiorów, ale też o 6,5 proc mniej od średniej produkcji z lat 2006 - 2010.

Szacuje się, że zbiory pomidorów czy ogórków będą niższe od ubiegłorocznej produkcji. Powodem takiego stanu jest tegoroczna zmienna pogoda oraz dobowe wahania temperatury, które wpłynęły na częstsze występowanie chorób grzybowych.

Produkcję pomidorów w tym roku ocenia się na 262 tys. t. Będzie to o 3,1 proc mniej w stosunku do roku poprzedniego. Dane wskazują, że jednak zbiory będą o 2,9 proc więcej od średniej produkcji z lat 2006 - 2010.

Zbiory ogórków ocenia się na 252 tys. t. Produkcja w tym roku będzie na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego oraz o 6,5 proc mniej od średniej produkcji z lat 2006 - 2010.

Na podstawie danych GUS z 30 lipca 2014 r.