Według przekazów historycznych niewielka wieś Koperniki jest kolebką rodu wielkiego astronoma. Przodkowie Mikołaja osiedlili się na Śląsku, skąd ród wywędrował do Krakowa, a następnie do Torunia. Lokalne Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Koperniki i miejscowy sołtys wpadli na pomysł, żeby to wykorzystać. Imię Mikołaja Kopernika nosi już miejscowa szkoła, we wsi jest także pomnik astronoma.

- W czasach kiedy tę wieś zamieszkiwał jeszcze ród Koperników, była to osada wiejska, zlokalizowana do specjalistycznych posług dla pobliskiej Nysy. W ciekawej historii mieszkańcy upatrują szansy dla sołectwa i jego mieszkańców - wyjaśnił Pieczarka.

Zaznaczył, że już wcześniej kobiety z Kopernik korzystały z tego, że ich wieś jest historycznie związana z rodem wielkiego astronoma. - Nauczyły się m.in. wypieku produktu tradycyjnego - pierników z Kopernik, oraz wytwarzania figurek pamiątkowych i stroików, nabyły też wiedzę z zakresu obsługi turystycznej - relacjonował rzecznik.

Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury zakłada kompleksowy remont budynku. Wykonane będą m.in. nowe instalacje ogrzewania i elektryczne, posadzki, tynki, pokrycie dachu oraz ocieplenie i wymiana okien. Teren wokół będzie zagospodarowany - powstanie na nim plac zabaw. Koszt inwestycji to ponad 1,3 mln zł, z czego 0,5 mln zł to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.