Jak informuje resort rolnictwa ( Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii )opracowanie i wdrożenie mini ubojni pozwoli na usunięcie lokalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i środowiska naturalnego oraz dobrostanu zwierząt.

Model przeznaczony będzie do uboju ok. 20 szt./tydzień trzody chlewnej, i cieląt. Zakład podzielony zostanie na dwie strefy "brudną" z pomieszczeniami dla zwierząt, pomiarów, ogłuszania i magazynu odpadów oraz "czystą" z pomieszczeniami ubojowym, dysekcji. magazynu-chłodni. Dodatkowym wyposażeniem będą pomieszczenia socjalne i sanitaryjno-higieniczne dla pracowników.

Pod kątem dobrostanu zwierząt opracowane zostaną aspekty rozładunku (konstrukcja rampy i wygrodzeń), utrzymywania przedubojowego i oszałamiania w specjalnej komorze. Poszczególne etapy spełniać będą normy krajowe i unijne. Jeśli zaś idzie o bezpieczeństwo żywności, to również tu zastosowane będą ostre kryteria rozdziału na strefy "czystą" i "białą", procedury higieniczno-sanitarne dla personelu i przechowywania oraz pakowania produktów. Natomiast w zakresie ochrony środowiska planuje się pełne wdrożenie prawnych zasad postępowania z odpadami oraz dodatkowo oczyszczania powietrza wentylowanego z pomieszczeń, doczyszczania dopuszczonych ścieków w zbiorniku wstępnym oraz końcowym bazującym na biologicznej oczyszczalni ścieków.

Źródło: farmer.pl