-   Szczególny  nacisk  kładziemy na ofertę  żywności  o  wysokiej  jakości,  wynikającej  ze  stosowania  regionalnych i tradycyjnych receptur.  W  skład  grupy  inicjatywnej  będą  mogły  wejść  podmioty  działalności  gospodarczej świadczące  usługi  w  zakresie  szeroko  pojętej  turystyki  wiejskiej  (m.in.  gastronomiczne w oparciu o produkty  tradycyjne,  regionalne, ekologiczne  jak  również podmioty  świadczące usługi w zakresie wypoczynku i rekreacji, bazy noclegowej, szlaków turystycznych, itp.) – mówi Mieczysław Kazimierz Baszko, wicemarszałek  województwa podlaskiego.

W marcu na pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące utworzenia klastra turystyki wiejskiej zaproszono około 140 przedsiębiorców  z obszarów wiejskich  zajmujących hotelarstwem, żywieniem turystów oraz  produkcją i sprzedażą  produktów: tradycyjnych, regionalnych czy ekologicznych .

Jak  informują pomysłodawcy tego przedsięwzięcia, celem klastra powinna być współpraca przedsiębiorstw, mająca na celu rozwój turystyki wiejskiej i promocję jej nowych produktów. Proponowany będzie nowy, tzw. produkt turystyki wiejskiej – turystyka  z wykorzystaniem potencjału i walorów przyrodniczych obszarów wiejskich województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego   oraz ich wyjątkowych kulinariów (tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych).