- W czasie ożywionych debat dotyczących przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku oraz rewizji unijnego budżetu, Komitety Copa–Cogeca walczą w celu utrzymania wspólnej i silnej WRP w przyszłości. Najważniejsze jest zagwarantowanie stosowania właściwych polityk i zachęt, których celem będzie utrzymanie działalności rolniczej i uniknięcie wyludnienia terenów wiejskich w Unii Europejskiej – mówi Padraig Walshe, przewodniczący Komitetu Copa. – Potrzebne są wystarczające fundusze, aby Europa mogła  sprostać przyszłym wyzwaniom, takim jak walka ze zmianami klimatu oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw żywności po rozsądnych cenach. - Europosłowie , w związku ze zwiększeniem ich roli w stanowieniu prawa w dziedzinie polityki rolnej, mają do odegrania ważną rolę i Komitety Copa – Cogeca planują bliską współpracę z nimi w tych dziedzinach.

- Wejście w życie 1 grudnia traktatu z Lizbony pokazuje wolę państw członkowskich stworzenia wspólnej przyszłości jako części konstrukcji europejskiej. Europejscy rolnicy i spółdzielnie mają nadzieję na pełną współpracę z eurodeputowanymi i wszystkimi instytucjami Unii Europejskiej – dodaje Gerd Van Dijk, przewodniczący Komitetu Cogeca.

Obecnie Komitet Copa reprezentuje 15 milionów osób pracujących w rolnictwie UE, a Cogeca interesy 40 spółdzielni rolniczych zatrudniających około 660 000 osób.

Jak podkreśla Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa–Cogeca celem Komitetów Copa–Cogeca jest przede wszystkim zagwarantowanie unijnemu rolnictwu trwałości ,innowacyjności, siły i konkurencyjności, co ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla 500 milionów ludzi w całej Europie.

Źródło: farmer.pl