Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nabywcy jęczmienia paszowego płacili na początku sierpnia przeciętnie 506 zł/t, tj. o 14 proc. więcej niż w III dekadzie lipca i o 23 proc. drożej niż przed miesiącem.

Bardziej stabilne były ceny kukurydzy. W pierwszym tygodniu sierpnia płacono 625 zł/t, tj. o 3 proc. więcej niż tydzień wcześniej i o 6 proc. więcej niż przed miesiącem.

W porównaniu do notowań sprzed roku jęczmień paszowy zdrożał o 42 proc., a kukurydza o 2 proc.

W tym samym okresie za trzodę chlewną rolnicy otrzymywali 4,45 zł/kg, tj. o 3,6 proc. więcej w stosunku do notowań sprzed miesiąca, ale o 11 proc. mniej niż rok wcześniej.

W przeliczeniu na EURO, cena polskiej wieprzowiny (wg wagi poubojowej zimnej klasy E) wyniosła 150,49 EUR/100 kg i była o blisko 10 proc. wyższa od duńskiej, ale o ponad 2 proc. niższa od niemieckiej i zbliżona do średniej w UE.

Za bydło w I dekadzie sierpnia płacono przeciętnie 4,34 zł/kg, tj. podobnie jak przed miesiącem, ale o prawie 11 proc. mniej niż w roku ubiegłym.

Brojlery skupowano średnio po 3,61 zł/kg, tj. o prawie 10 proc. drożej w odniesieniu do notowania sprzed miesiąca, ale o 2 proc. taniej niż przed rokiem.

Za indyki dostawcy otrzymywali 4,66 zł/kg, o 2 proc. więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 7 proc. mniej niż przed rokiem.

Źródło: farmer.pl