"Wychowałam się na wsi i znam smak pracy na roli. Po ukończeniu studiów medycznych odrzuciłam propozycję pozostania na akademii medycznej i wróciłam na wieś" - mówiła Halina Frączek, właścicielka prywatnego szpitala Primus odbierając nagrody konkursowe. Pani Halina od kilkunastu lat prowadzi w Brudzowicach w powiecie będzińskim na Śląsku niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Jej Primus zaczynał od usług podstawowej opieki zdrowotnej, niedawno rozszerzył zakres usług o lecznictwo szpitalne. Zatrudnia 70 osób. "Myślę że w całym powiecie będzińskim nie ma ani jednego bezrobotnego absolwenta medycyny" - mówiła właścicielka Primusa.

Nagrody i wyróżnienia w organizowanym już po raz ósmy konkursie Sposób na sukces odebrało 12 firm (pełna lista poniżej). Oprócz biznesów typowych dla przedsiębiorczości wiejskiej, jak zakłady mięsne i ubojnie w tym roku jurorzy wyróżnili - oprócz wspomnianego szpitala - także firmę produkującą tkaniny artystyczne wykorzystującą tkackie odpady poprodukcyjne, regionalną karczmę z Polesia czy plantatora i popularyzatora uprawy roślin energetycznych.

Konkursowe nagrody i wyróżnienia wręczali szefowie Ministerstwa Rolnicwa i Rozwoju Wsi (wiceministrowie Jacek Bogucki i Rafał Romanowski) oraz notable z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego, Cetrum Doradztwa Rolniczego i Banku Gospodarki Żywnościowej (pełna lista organizatorów i sponsorów poniżej)

 Laureaci VIII edycji konkursu Sposób na sukces:

 •  Niepubliczny ZOZ "PRIMUS", Brudzowice, pow. będziński, woj. śląskie (nagroda zespołowa I stopnia)
 • FPH Rzeźnia Drobiu Andrzej Mielewczyk, Dzierżążno, pow. kartuski, woj. pomorskie (nagroda zespołowa I stopnia)
 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Szarek", Widna Góra, pow. jarosławski, woj. podkarpackie (nagroda zespołowa I stopnia)
 • PPHU Artystyczne Tkactwo Ręczne, Kamienna Góra, pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie (nagroda indywidualna II stopnia)
 • Zakład Produkcji i Przechowalnictwa Mięsa "MitMar", Głowno, pow. zgierski, woj. łódzkie (nagroda zespołowa I stopnia)
 • Regionalna Karczma Poleska Antoni Kobielas, Wojciech Sawosz, Kołacze, pow. włodawski, woj. lubelskie (nagroda zespołowa II stopnia)
 • Zakład Mięsny HEMAX Henryk i Małgorzata Blachińscy, Dobieszowice, pow. będziński, woj. śląskie (nagroda zespołowa II stopnia)
 • PP Katarzyna Tomasz Rembowscy, Żukowo, pow. obornicki, woj. wielkoposkie (nagroda zespołowa II stopnia)
 • Chemiland Sp. z o.o., Lubochowo, pow. sztumski, woj. pomorskie (nagroda zespołowa III stopnia)
 • Regina Sp. z o.o., Nowe Ręczaje, pow. wołomiński, woj. mazowieckie (nagroda zespołowa III stopnia)
 • Biomasa Jakubowski, Plecewice, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie (wyróżnienie)
 • Przedsiębiorstwo Banga, Oszkinie, pow. sejneński, woj. podlaskie (wyróżnienie)

Organizatorzy konkursu:

 •  Centrum Doradztwa Rolniczego
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Fundusz Współpracy
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Firma "Agrobroker" Ubezpieczenia i Doradztwo
 • Towarzystwo Inicjatyw Społecznych "Nowy Świat"
 • Stowarzyszenie "AgroBiznesKlub"
 • Stowarzyszenie "Sposób na Sukces"

Sponsorzy konkursu:

 •  ARiMR
 • Agencja Rynku Rolnego
 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Bank Gospodarki Żywnościowych
 • PKO BP
 • KRUS
 • Towarzystwo Inicjatyw Społecznych "Nowy Świat"
 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkoposkiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

Patronat honorowy nad konkursem objęli ministrowie rolnictwa i gospodarki