Za sygnałami konsumentów Inspekcja przeprowadziła kontrole doraźne i inne czynności sprawdzające mające na celu weryfikację otrzymanych informacji.

Skargi konsumentów na jakość handlową następujących grup towarowych były w pełni zasadne (tj. 100 proc. skarg było uzasadnionych):
- drób i jego przetwory – 3 skargi
- jaja i przetwory jajeczne – 3 skargi
- wyroby cukiernicze – 3 skargi
- wyroby ciastkarskie – 2 skargi
- tłuszcze roślinne – 1 skarga
- owoce i warzywa mrożone – 1 skarga
- wyroby spirytusowe – 1 skarga
- kawa i herbata – 1 skarga
- grzyby – 1 skarga

Skargi konsumentów na jakość były częściowo uzasadnione:
- wyroby piekarskie – 11 z 18 skarg zasadnych
- mięso i jego przetwory – 7 z 19 skarg zasadnych
- przetwory owocowo-warzywne – 7 z 10 skarg zasadnych
- owoce i warzywa świeże – 6 z 8 skarg zasadnych
- mleko i przetwory mleczne – 4 z 7 skarg zasadnych
- zboże i przetwory zbożowe – 3 z 6 skarg zasadnych
- wyroby garmażeryjne – 3 z 5 skarg zasadnych
- napoje bezalkoholowe – 1 z 3 skarg zasadnych
- dodatki spożywcze – 1 z 2 skarg zasadnych
- ziemniaki i wyroby ziemniaczane – 1 z 2 skarg zasadnych

Inspektorzy IJHARS uznali za bezzasadne skargi konsumentów na jakość następujących grup towarowych:
- ryby i przetwory rybne – 3 skargi
- miód – 1 skarga
- zioła i przyprawy – 1 skarga
- owoce i warzywa suszone – 1 skarga.

Źródło: IJHARS/farmer.pl