Jak poinformowała "Rzeczpospolita", rozpatrzenie wniosku o otwarcie postępowania układowego w celu zawarcia układu dłużnika Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. zajęło Sądowi Rejonowemu Katowice-Wschód tylko 3 dni. Sąd wyznaczył na komisarza Marzenę Praską, zaś nadzorcą restrukturyzacji zakładu z ramienia sądu jest Mirosław Możdżeń.

Portal Money.pl ujawnia szczegóły planów restrukturyzacyjnych z raportu, jaki ZM Kania opublikowały w sobotę. Dokument zawiera analizę przyczyn obecnej sytuacji ekonomicznej spółki, opis zaplanowanych działań restrukturyzacyjnych oraz harmonogram ich wdrożenia. Z raportu spółki dowiadujemy się, że istnieje zagrożenie trwałej utraty płynności finansowej z powodu braku dostępu do środków obrotowych.

Trudna sytuacja ekonomiczna spółki wynikać ma z ograniczonego dostępu do kapitału obrotowego, co spowodowane zostało głównie wzrostami cen surowca w I kw. 2019 r. (do 30 proc.). W efekcie zakład musiał ograniczyć zakupy surowca i zmniejszeniu uległa produkcja. Wskutek tego spowolniony został obrót należności i obniżone zapasy gotówki oraz dostęp do finansowania potrzeb zakupowych spółki – wyjaśniają autorzy dokumentu. Przekonują jednocześnie, że produkcja wyrobów ZM Henryk Kania pozostaje rentowna i mogłaby być kontynuowana, przy udostępnieniu spółce kapitału obrotowego na oczekiwanym poziomie.

Plan działań zakłada, że spółka zmieni ceny produktów i poprawić marżowość swoich marek. Renegocjowane miałyby być kontrakty z dostawcami na wszystkich etapach produkcji, a także aktualizowane cenniki u klientów. Harmonogram wdrożenia działań restrukturyzacyjnych rozmowy z dostawcami i sieciami handlowymi (w tym z siecią Biedronka) w ciągu najbliższych dwóch tygodni.