Inicjatywa ta wynika z Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 r., w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat produkcji ekologicznej: czym się charakteryzuje i jakie przynosi korzyści.

W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i strategii „od pola do stołu”. Po raz pierwszy nagrody te zostaną przyznane 23 września 2022 r.

Jak informuje na Twitterze Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa dzisiaj po raz pierwszy zostanie wręczona EU Organic Awards, uznając doskonałość w całym ekologicznym łańcuchu wartości.

- W obliczu wielu wyzwań, przed którymi stoimy, produkty ekologiczne mogą przyczynić się do wielu rozwiązań, zwiększając odporność naszych systemów żywnościowych, zdrowie naszych ekosystemów i dochody naszych rolników - napisał na TT Wojciechowski.