96 proc. wszystkich ankiet pochodzi od obywateli UE . Resztę stanowią odpowiedzi stowarzyszeń, władz publicznych, czy zainteresowanych spółek.
Jak podała KE wszystkie odpowiedzi będą teraz analizowane, aby wzbogacić aktualnie trwający przegląd ram politycznych i prawnych dla rolnictwa ekologicznego w Europie w ciągu najbliższych lat.

Skalę odzewu obywateli na ankietę, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich określił jako sukces.

- Pokazuje to, że że obywatele mają wysokie oczekiwania dotyczące rolnictwa ekologicznego. Sektor ten jest obecnie na rozdrożu i stoi w obliczu ważnych decyzji rzutujących na przyszłość . Obywatele coraz częściej postrzegają rolnictwo ekologiczne jako punkt odniesienia dla zrównoważonej produkcji, a to zapewnia realne możliwości rozwoju tego sektora . Wyzwaniem będzie zaspokojenie popytu bez utraty wartości sektora , czy obniżenia standardów, przy jednoczesnym wzmacnianiu więzi i zaufania konsumentów - powiedział Ciolos, otwierając posiedzenie grupy doradczej w zakresie rolnictwa ekologicznego.