Australia ma największą na świecie powierzchnię ekologicznej ziemi uprawnej (35,6 mln ha), następnie Argentyna (3,4 mln ha) i Chiny (3,0 mln ha).

Oceania ma też wysoki udział w biosferze, a następne są Europa, Ameryka Łacińska Azja i Ameryka Północnej. Afryka ma najmniejszy odsetek ziemi uprawianej ekologicznie.

Na całym świecie 1,4 proc. gruntów rolnych jest uprawianych zgodnie z wytycznymi ekologicznymi. Liechtenstein jest światowym liderem i ma udział tych gruntów w wysokości 37,9 proc. Austria jest na trzecim miejscu za Samoa z 24 proc., a Szwajcaria ma 14,4 proc. udziału gruntów ekologicznych.