Może nie jest to jeszcze 25% upraw pod ekologią - jak wynika z założeń Zielonego Ładu - ale i tak jest to dobra wiadomość: łączna powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w naszym kraju to - według stanu na dzień 31 grudnia 2020 - 509,3 tys. ha, wobec 507,6 tys. ha na koniec 2019 r.

Wzrosła też liczba producentów ekologicznych. Według najnowszych danych IJHAR-S, na koniec 2020 r. było ich w naszym kraju 20 274 (wobec 20 144 rok wcześniej), z czego18 575 osób zajmowało się produkcją rolną, 250 przedsiębiorców dostarczało ekologiczny kwalifikowany materiał siewny i wegetatywny materiału rozmnożeniowego, 30 osób prowadziło ekologiczne pasieki, 40 osób prowadziło zbiór ze stanu naturalnego, a 11 osób hodowało ekologicznie ryby (lub uprawiało wodorosty). Reszta zajmowała się przetwórstwem i sprzedażą.

Najwięcej ekologicznych producentów gospodaruje w woj. warmińsko- mazurskim – 3 270 osób, i prawie w całości jest to produkcja rolna. 43 osoby dostarczają ekologiczny kwalifikowany materiał siewny i wegetatywny materiału rozmnożeniowego. W tym województwie notuje się też największą powierzchnię pod uprawami ekologicznymi - 108,8 tys. ha.

Na odrobinie mniejszej powierzchni bo "tylko" 101,5 tys. ha, produkcję ekologiczną prowadzi 2 209 osób w woj. zachodniopomorskim. Też jest to w zasadzie głównie produkcja rolna, a dodatkowo 56 osób produkuje ekologiczny kwalifikowany materiał siewny i wegetatywny materiału rozmnożeniowego. 

Więcej osób - w porównaniu do zachodniego Pomorza, a konkretnie 2 953 przedsiębiorców, prowadzi działalność ekologiczną w woj. podlaskim, ale jednak na zdecydowanie mniejszej powierzchni 52,4 tys. ha.

Pod względem działających producentów ekologicznych wyróżnia się też woj. mazowieckie - w 2020 r. działało tu 2661 przedsiębiorców ekologicznych. 2179 osób prowadziło produkcję rolną, 269 osób zajmowało się tzw.  przygotowaniem (konserwowanie lub przetwarzanie produktów rolnictwa ekologicznego włącznie z ubojem i rozbiorem produktów pochodzenia zwierzęcego, a także pakowanie, znakowanie lub wprowadzanie zmian w oznakowaniu odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji), a 353 osoby zajmowały się wprowadzaniem na rynek produktów ekologicznych (z wyłączeniem importowanych z państw trzecich). Powierzchnię ekologicznych UR Inspekcja oszacowała tu na 41,2 tys. ha.

Bardziej na przetwórstwo i sprzedaż nastawieni są też ekologiczni przedsiębiorcy w Wielkopolsce. Na 971 osoby zarejestrowane w omawianym zestawieniu IJHAR-S, 748 prowadzi ekologiczną produkcję rolną, 139 osób zajmuje się tzw. przygotowaniami, a 153 przedsiębiorców w Wielkopolsce wprowadza na rynek produkty z zielonym listkiem.

W siłę rośnie też ekologiczne przetwórstwo w woj. lubelskim. 

Nadal - w porównaniu do danych z ub. roku - najmniejsze zainteresowanie rolnictwem ekologicznym wykazują mieszkańcy woj. opolskiego – znajduje się tam niewiele ponad 3 tys. ha powierzchni ekologicznych użytków rolnych i tylko 76 ekologicznych producentów. Czyli tak naprawdę tylko o jedną osobę więcej niż w 2019 r.