W przypadku duńskiego rolnictwa ekologicznego długotrwały sukces zakończył się w ubiegłym roku. Według danych duńskiego krajowego urzędu statystycznego firmy w pełnym wymiarze czasu w segmencie ekologicznym w 2018 osiągnęły średni zysk operacyjny w wysokości 61 860 euro. To mniej niż połowa zysku z 2017 r. Jednocześnie był to pierwszy rok od 2009 roku ze spadkiem.

Według władz załamanie miało różne przyczyny: na przykład niedobory spowodowane przez suszę na polach były związane z nieoczekiwanie niskimi cenami dla producentów. Ponadto przychody zostały obniżone przez wyższe koszty, w tym poprzez zakupy pasz dla zwierząt.

Według urzędu statystycznego problematyczne jest również to, że popyt na produkty ekologiczne nie nadąża za wzrostem produkcji we wszystkich segmentach. Podobne zmiany można obecnie zaobserwować również w Niemczech.

Nadpodaż, rosnące koszty pasz i zauważalny spadek cen zbytu mleka ekologicznego miały szczególnie silny wpływ na ten sektor. Mimo to przeciętny zysk netto był generowany w wysokości 13 300 euro.